تور دبی

  • ۰
  • ۰

یک از مهم ترین مسائلی که این روزها برای بسیاری از کشور ها مهم می باشد مسئله گردشگری می باشد . کشور امارات با داشتن شهری همانند دبی از این قاعده جا نمانده است و روز به روز این صنعت را در این شهر گسترش می دهد. درادامه با وبلاگ دبی تور همراه ما باشید. 70میلیون مسافر در سال 2014 بوده است. همچنین این فرودگاه عنوان شلوغترین فرودگاه جهان از لحاظ تعداد مسافران بین المللی را دارد. علاوه بر اهمیت قطب ترافیکی اش، این فرودگاه با حمل 2.37 میلیون تن محموله و بار هفتمین فرودگاه شلوغ باری دنیا در سال 2014 بوده است.
مسائل گردشگری دبی
 البته باید این را هم در نظر گرفت که فرودگاه بین المللی دبی در همان سال به 142 مقصد در 70 کشور از شش قاره جهان پرواز مستقیم انجام داده است. منوریل پالم جمیرا یک خط مونوریل در پالم جمیراست. این خط، تکه هایی جمیرا را به خشکی وصل نموده و قرار است که تا خط قرمز متروی دبی گسترش یابد.

این خط در سی ام ماه آوریل 2009 افتتاح شده است. شهر دبی یکی از مشهورترین و محبوبترین مقاصد گردشگران جهان به شمار میرود. متخصصان یکی از مهمترین دلایل رشد گردشگری دبی را تکرار مکرر این شهر بر روی موارد مهم  برند در تصمیم گیریها در رابطه با برنامه ریزی گردشگری ان میدانند. هدف از این پژوهش بررسی ارزش ویژه برند گردشگری دبی موردتوجه قرارگرفته است.

مسائل گردشگری دبی
یکیاز نکاتی که باید به آن اشاره داشته باشیم این است که هدف مقاله حاضر تحلیل ارزش برند در منطقه مورد مطالعه میباشد. برای پی بردن به اهداف تحقیق از روشهای اسنادی و میدانی با تأکید بر تکمیل پرسشنامه نزد 50 نفر گردشگران یارانی در دبی استفاده شده است داده های جمع شدن در نرم افزار SPSS با استفاده از زمون تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بررسی مو به مو نتایج آزمون تحلیل عراملی نشان میدهد که مهمترین و اولین عامل مؤثر در ارزش برند در منطقه مورد مطالعه مواردی در  سبک زندگی شهروندان دبی است که مقدار ویژه همه مردم اول مساوی با 7.03 است، که به فردیت میتواند 32.152 درصد واریانس را محاسبه کند و آن را به اجرا در آورد.

  • ۹۵/۱۲/۱۲
  • سهیل مهاجر